Actores Implicados en REACH

Hay tres tipos principales de actores implicados en los procesos REACH:

Si desitja localitzar informació relacionada amb el contingut d'aquesta pàgina, utilitzi el cercador